กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
คชอ.ประชุมทางไกลชี้แจงการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 5,000 บาทอุทกภัยแก่ ผวจ.32 จังหวัด

วันที่ 15 พ.ย. 2553 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
 
ประธานกรรมการอำนวยการ กำกับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(คชอ.) ประชุมผ่านระบบทางไกลชี้แจงการจ่ายเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาท แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 32 จังหวัด และขอความร่วมมือหน่วยงาน กปส.ในพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนในการดำเนินนโยบายของรัฐบาล เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้(15 พ.ย.53) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) ประธานกรรมการอำนวยการ กำกับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(คชอ.) ประชุมผ่านระบบทางไกลชี้แจงการจ่ายเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาท แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 32 จังหวัด ซึ่ง นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้อำนวยการ สทท.พิษณุโลก และ สวท.พิษณุโลก หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และผู้แทนธนาคารออมสิน เข้าร่วมประชุมที่ห้อง POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง ประธาน คชอ. กล่าวว่า การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ5,000 บาท ผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์มี 3 กรณี คือ ราษฎรที่ถูกน้ำท่วมฉับพลัน บ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหาย ราษฎรที่บ้านเรือนที่พักอาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่น้อยกว่า 7 วัน และกรณีจังหวัดภาคใต้ให้รวมถึงบ้านเรือนที่ประสบวาตภัยและดินโคลนถล่มด้วย และกรณีบ้านเช่า ผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือก็คือผู้เช่า ในการจ่ายเงินช่วยเหลือขอให้จังหวัดเตรียมการโดยให้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้อง เพื่อป้องกันข้อครหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น โดยการจ่ายเงินรัฐบาลมอบให้ธนาคารออมสินเป็นผู้ดำเนินการ กรณีที่ราษฎรมีสมุดเงินฝากธนาคารกับธนาคารออมสิน จะใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชี กรณีไม่มีสมุดเงินฝากจะจ่ายเป็นเงินสด ส่วนการช่วยเหลือด้านการเกษตรและด้านอื่นๆเพิ่มเติม รัฐบาลจะมีมาตรการต่างๆออกมา ซึ่งจะนำเข้าสู่การประชุมพิจารณาของ ครม.ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2553 นี้ ส่วนการฟื้นฟู ขอให้จังหวัดต่างๆได้สำรวจข้อมูลความเสียหายทั้งหมด และให้เตรียมการไว้ให้พร้อม โดยรัฐบาลจะใช้แนวทางการฟื้นฟู " ฟื้นไทยด้วยใจ ไทยทั้งชาติ” และในการดำเนินนโยบายมาตรการต่างในการให้ความช่วยเหลือต่างๆของรัฐบาล ตลอดถึงการฟื้นฟูบูรณะหลังจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) ได้กล่าวย้ำกำชับและขอความร่วมมือหน่วยงาน กปส.ในพื้นที่ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สำหรับจังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนครัวเรือนที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือ 1,799 ครัวเรือน ซึ่งได้รายงานขอความช่วยเหลือไปยังส่วนกลางแล้วเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode