กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
หน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนารถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษามาให้บริการจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 21 พ.ย. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 
หน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนารถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษามาให้บริการจังหวัดปทุมธานี
วันนี้ (21 พ.ย. 55 ) เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ บุญลิขิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรรมการเหล่ากาชาด เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมการปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์หน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์ ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ชั้น 2
เรือเวชพาหน์ เป็นเรือยนต์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานแก่สภากาชาดไทย เพื่อเป็นพาหนะในการปฏิบัติงานตรวจรักษาโรคและให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนผู้อาศัยอยู่ริมแม่น้ำ ทั้งในยามปกติและยามเกิดอุทกภัยโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น นับตั้งแต่ได้รับพระราชทานเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2498 สภากาชาดไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้ดำเนินกิจกรรมนี้มาตลอด โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาโดยวิธีฝังเข็มประยุกต์ บริการด้าน      ทันตกรรมและให้ความรู้ด้านสุขศึกษา โภชนาการ การป้องกันโรค การดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวรวมทั้งความรู้ในด้านที่เกี่ยวกับการป้องกัน กิจกรรมหน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์ อาทิ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป (รักษาโดยวิธีฝังเข็ม วันละ 80 - 100 ราย) บริการด้านทันตกรรม มีบริการอุดฟัน 30 ราย ถอนฟัน 20 ราย และขูดหินปูน 50 ราย
กิจกรรมหน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนารถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยจะออกปฏิบัติงานให้บริการตรวจรักษาพยาบาลและบริการด้านทันตกรรม ตลอดจนให้สุขศึกษาแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งน้ำในจังหวัดปทุมธานี สามารถรับบริการ วันที่26 พ.ย.55 ณ วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก วันที่ 27 พ.ย. 55 ณ วัดสะแก อำเภอสามโคก  วันที่ 28 พ.ย. 55 ณ วัดสำแล ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง วันที่ 29 พ.ย. 55               ณ วัดสังลาน เทศบาลบางกะดี อำเภอเมือง วันที่ 30 พ.ย.55 ณ วัดชินวราราม อำเภอเมือง โทร. 02-251-7853-6 ต่อ 1303,1304 , 086-640-7537
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode