กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สัมมนาเพื่อจัดระบบการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 21 พ.ย. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

สัมมนาเพื่อจัดระบบการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการ จังหวัดปทุมธานี

วันนี้ (21 พ.ย. 55) เวลา 9.00 น. นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อจัดระบบการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายเขื่อน สุปัญบุตร นายกสมาคมคนพิการจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้แทนคนพิการ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อจัดระบบการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

แม้ว่าหน่วยงานของภาครัฐได้ให้ความสำคัญในการให้การช่วยเหลือคนพิการ ทั้งด้านให้ความรู้และบริการ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ด้วยเหตุผลหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นด้านกำลังคน งบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำคนพิการในระดับท้องที่ยังขาดทักษะในการบริหารงานและการประสานการทำงานกับท้องถิ่น ยังไม่มีความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทางสมาคมจึงได้จัดสัมมนาขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการของคนพิการตามกฎหมายและส่งเสริมผู้ให้บริการเกิดสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ในเรื่องการให้บริการกับคนพิการ พัฒนาระบบบริการให้กับคนพิการ หรือให้บริการตรงกับความต้องการของคนพิการในจังหวัดปทุมธานี

ผู้ร่วมงานในวันนี้ประกอบด้วย คนพิการ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้แทนเทศบาลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี รวมจำนวน ๑๖๕ คน  งบประมาณโครงการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยการจัดงานในวันนี้มีความหวังว่าจะเกิดผลโดยตรงต่อการดำเนินงานด้านสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ ที่เป็นระบบและต่อเนื่อง ตั้งแต่ตัวคนพิการ ครอบครัว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของจังหวัดปทุมธานี
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode