กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
คณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบทางธรรมชาติและสาธารณภัยตรวจพื้นที่ภัยแล้งในพื้นที่ขอนแก่น

วันที่ 16 พ.ย. 2555 )
 
คณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารภัยติดตามการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่ขอนแก่น ที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นายจตุพร เจริญเชื้อ รองประธานคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารภัย พร้อมคณะ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการป้องกัน ฟื้นฟูและเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย ตรวจสภาพพื้นที่และร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำและแก้ปัญหาภัยแล้ง ตลอดจนติดตามให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง โดยมีนายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมให้การต้อนรับ จังหวัดขอนแก่นสถานการณ์น้ำเหตุน้ำกักเก็บในเขื่อนใหญ่เหลือไม่ถึง ๕๐% เผยเหลือน้ำใช้งานไม่ถึง ๔๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เฉพาะข้าวนาปรังแล้งนี้ต้องใช้น้ำถึง ๕๐๐ ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งภาคการเกษตร ประมง รวมถึงการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค แนวโน้มปริมาณฝนจะลดลงจนกระทั่งไม่มี จำเป็นที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำต้องบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะการระบายน้ำในระดับที่พอเหมาะ มุ่งความจำเป็นเพื่อการอุปโภคบริโภค ขณะเดียวกัน ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วทั้งภาคอีสานมีน้ำกักเก็บโดยรวมค่อนข้างน้อยโดยเฉลี่ยประมาณ ๕๐ % ของความจุทั้งหมด โดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณกักเก็บ ๑,๑๐๐.๔๕ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นน้ำใช้การได้เพียง ๕๒๘.๗๘ ล้าน ลบ.ม.หรือ ๒๘.๕๙% เท่านั้น นายทรงยศ เจิดนภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อยมาก จะเหลือน้ำในเขื่อนประมาณ ๔๕๐ ล้าน ลบ.ม.เท่านั้นที่น่าสนใจข้อมูลตัวเลขการทำนาปรังในพื้นที่ชลประทานท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ หากมีการเพาะปลูกข้าวนาปรังเต็มพื้นที่จะต้องใช้น้ำสูงถึง ๕๐๐ ล้าน ลบ.ม. ขณะเดียวกันความต้องการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จะต้องจัดสรรไปเพื่อการประมง การผลิตน้ำประปาป้อนชาวจังหวัดขอนแก่น โดยการประปาส่วนภูมิภาคขอนแก่นต้องการใช้น้ำดิบวันละ ๔ ล้าน ลบ.ม. ทางด้านเกษตรจังหวัดขอนแก่นแจ้งพื้นที่ประสบภัยแล้ง ๒๓ อำเภอ ๑๒๒ ตำบล ๑,๙๙๑ หมู่บ้าน พื้นที่ประสบภัยแล้ง๑๐๗,๒๑๔ ไร่ ด้านประปาภูมิภาคสาขาขอนแก่น มีประชาชนต้องการ ๘๑,๓๐๐ ราย( ๓๗๐,๐๐๐ ลบ.ม) จังหวัดมีพื้นที่เกษตรกรรม ๗๗,๐๐๐ ไร่ ใช้น้ำปีละ ๒๐๐ ล้านลบ.ม. ทางคณะกรรมมาธิการเป็นห่วงปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์และเป็นห่วงเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน และเกษตรที่พึ่งนำฝนเพราะฝนตกน้อยมากปีนี้ ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode