กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าปทุมธานีประชุมเตรียมดำเนินโครงการสามัคคีปรองดอง ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ฯลฯโดยเชิญนายกรัฐมนตรีและ รมต.มท เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมทั้ง 2 รุ่น จำนวน 8,000 คน

วันที่ 16 พ.ย. 2555 )
ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

ผู้ว่าปทุมธานีประชุมเตรียมดำเนินโครงการสามัคคีปรองดอง ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ฯลฯโดยเชิญนายกรัฐมนตรีและ รมต.มท เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมทั้ง 2 รุ่น จำนวน 8,000 คน

                วันที่ 16  พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 น. นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการสามัคคีปรองดอง ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ ห้องประชุมสัตตปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ชั้น3

                จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินโครงการสามัคคีปรองดอง ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อสร้างความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิดที่มีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งทางการเมือง ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และการแก้ไขปัญหายาเสพติดขอประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยกำหนดฝึกอบรมจำนวน 2 รุ่นรุ่นที่ 1 กำหนด ฝึกอบรมในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้รับการอบรม จากอำเภอคลองหลวง ลำลูกกา ธัญบุรี หนองเสือ  จำนวน 5,000 คน โดยจังหวัดปทุมธานีกราบเรียนเชิญ นายกรัฐมนตรี นกยกรัฐมนตรี นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธานในพิธีการเปิดฝึกอบรม รุ่นที่ 2 กำหนดวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้รับการฝึกอบรมจาก อำเภอเมืองปทุมธานี สามโคก ลาดหลุมแก้ว จำนวน 3,000 คน นั้นเพื่อการดำเนินโครงการสามัคคีปรองดอง ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2556 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม  

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode