กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการประชุมวิชาการนานาชาติ

วันที่ 16 พ.ย. 2555 )
 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดประชุมวิชาการนานาชาติด้านปกครองท้องถิ่น ที่ห้องประชุม โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ซึ่งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองบัญชาการตำรวจภาค ๔เทศบาลนครขอนแก่น มหาวิทยาลัยมิซซูรี่ มหาวิทยาลัยฮาวายประเทศอเมริกัน มูลนิธิ Konrad Adenauer Stiftung สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ธนาคารโลก World Bank และนคร KOBE ร่วมมือกันจัดขึ้นที่ ขอนแก่น โดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า ๔๐๐คน นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีกระบวนการก้าวข้ามอำนาจและพรมแดนระหว่างพื้นที่ ส่งผลให้โลกได้หลอมรวมเป็นสังคมเดียว ซึ่งไม่ได้หมายความถึงการมีความเหมือนกันทั้งโลก แต่หมายถึงการที่มนุษย์ขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ในทุกด้าน มีขอบเขตที่ครอบคลุมทั้งโลก ขณะเดียวกัน ท้องถิ่นก็มีรากฐานทางทรัพยากรพัฒนาการและประวัติศาสตร์ของตนเองที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย สลับซับซ้อน และยังมีความเชื่อโยงสัมพันธ์กันเองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสัมพันธ์กับภูมิภาค นานาชาติและโลกซึ่งแบ่งแยกกันไม่ออก ดังนั้นการจัดการประชุมครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มตันที่สำคัญของการพัฒนาไปพร้อมกันโดยเริ่มจากองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยและจากหลายประเทศทั่วโลก ขณะที่ รศ.ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ประเด็นหลักๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยความก้าวหน้าในการ ปฏิรูปธรรมาภิบาล การประสานงานและการสร้างเครือข่าย การพัฒนาต้นแบบและการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ การจัดการงบประมาณและการคลัง ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางผังเมือง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ คุณภาพการบริการสาธารณะภายใต้การขยายตัวของเมือง การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชุมชน การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และประเด็นสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการยั่งยืน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ดร.แบรนดี้ เจ ดีนตัส ที่ปรึกษา นายบารัค โอบาม่า ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จะร่วมเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษให้กับผู้ที่เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้นับเป็นการเปิดเวทีให้ นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และผู้บริหารหรือบริการประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสนำเสนอบทความทางวิชาการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนา จนนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางในการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ากับ นวัตกรรมของภูมิภาคต่างๆทั่วโลก ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode