กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ทหารซ้อมปราบจลาจล ผบ.จทบ.เลยย้ำทหารไม่มีสี

วันที่ 15 พ.ย. 2555 )
 
ที่กองบังคับการจังหวัดทหารบกเลย พล.ต.ภัทรพล รักษนคร ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกซ้อมการควบคุมฝูงชน โดยจำลองเหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่มมวลชนอันก่อให้เกิดความไม่สงบ มีอาวุธในกลุ่มผู้ชุมนุม การปิดกันทางจราจร และการฝ่าฝืน ข้อกำหนดตามประกาศของทางราชการ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีประกาศใช้ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดเลย โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ป้องกันและยับยัง บรรเทาเหตุการณ์ จัดตั้งจุดตรวจ ตรวจพื้นที่และเส้นทาง จัดกำลังดูแลสถานที่ราชการสำคัญ ป้องกันการเผชิญหน้าขอกลุ่มมวลชน ,พร้อมเข้าระงับเหตุ ในทุกรูปแบบ โดยการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักการสลายการชุมนุมตามสากล ใช้เพียงกระบองและโล่ รถฉีดน้ำ ส่วนหน่วยเฝ้าระวังจะใช้ปืน ที่บรรจุกระสุนยางเท่านั้น การฝึกซ้อมของกำลังพลครั้งนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้แต่อย่างใด เป็นเพียงการปฏิบัติตามวงรอบปกติ ที่ต้องมีการฝึกซ้อมทบทวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการเผชิญเหตุในสถานการณ์จริง ยืนยันว่าทหารวางตัวเป็นกลางทางการเมือง เป็นทหารของพระราชา และประชาชน ไม่ฝักใฝ่ขั้วการเมืองฝั่งใดฝั่งหนึ่งทั้งสิ้น.เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode