กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


จัดซื้อจัดจ้าง >> ประกวดราคา
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งและขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ

วันที่ 13 พ.ย. 2555 )
ชลธิชา สุวรรณ ส.ปชส.อุทัยธานี
 
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งและขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ
 
                นายสุชิน คันศร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ เปิดเผยว่า ทางโรงพยาบาล สว่างอารมณ์มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาติดตั้ง ขยายเขต หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ
                ผู้สนใจขอรับใบเสนอราคาได้ที่ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ระหว่างวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กำหนดยื่นซองสอบราคาในวัน เวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ (หรือสถานที่ที่โรงพยาบาลเห็นสมควร)
                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๖๕๙ ๙๑๑๕ ในวัน และเวลาราชการ
 
 "เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก”เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode