กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมการขนส่งทางบกเดินหน้าสร้างแท็กซี่มืออาชีพรับประชาคมอาเซียน

วันที่ 9 พ.ย. 2555 )

       นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานของอาชีพพนักงานขับรถแท็กซี่ และเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมการขนส่งทางบกได้ร่วมมือกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. จัดอบรมพนักงานขับรถแท็กซี่ที่ให้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1,500 คน ภายใต้โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยแท็กซี่ไทยสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายนนี้ ที่โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ
       ทั้งนี้ คาดว่าพนักงานขับรถแท็กซี่จะตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยที่มีต่อประชาชนผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านความปลอดภัยให้กับแท็กซี่ไทย และยกระดับการให้บริการของแท็กซี่ไทยที่ให้บริการที่ท่าอากาศยาน อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการระบบขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก ในปี 2555 พบว่า ประชาชนร้อยละ 69.35 มีความพึงพอใจปริมาณรถแท็กซี่ ที่มีจำนวนรถมากเพียงพอต่อความต้องการ ส่วนประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือมารยาทในการขับขี่ และกิริยาวาจาของพนักงานขับรถแท็กซี่ ขณะที่สถิติการร้องเรียนจากประชาชนที่ใช้บริการรถแท็กซี่ ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ที่ผ่านมา มีจำนวน 8,761 ราย ความผิดส่วนใหญ่ คือการปฏิเสธ ไม่รับผู้โดยสาร ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายทุกราย
 
ที่มา: กรมการขนส่งทางบก
เรียบเรียง พนิดา สายสอิดเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode