กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการในการดำเนินการคัดเลือก เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2555

วันที่ 6 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1300 คน)
PKST.

บ่ายวันนี้ (6 พย. 2555)เวลา 13.30 น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายบริหาร)ในฐานะประธานกรรมการในการดำเนินการคัดเลือก เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/ 2555 ณ ห้องประชุม 211 A โดยมี นางดวงสวรรค์ ลิมปนวัฒนกุล หัวหน้าฝ่ายสรรหาและประเมินประสบการณ์ กองการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการและเลขานุการฯ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตลอดจนควบคุมดูแล การดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะตัวสำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติงานขึ้นเป็นระดับชำนาญงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และยุติธรรม
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode