กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นายประวิน พัฒนพงษ์ และนางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมการจัดงานวันมรดกโสตทัศน์โลกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ( World Day for Audiovisual Heritage) ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์

วันที่ 27 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1478 คน)
PKST.

เช้าวันนี้ (27ตค.55)เวลา 10.30 น. นายประวิน พัฒนพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน"วันมรดกโลกโสตทัศน์โลกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7”(World Day for Audiovisual Heritage) ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้โดยมีนางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกสมัยที่ 2 (Southeast Asia-Pacific Audio Visual Archives Association : SEAPAVAA) ให้เกียรติร่วมงาน ซึ่งเริ่มด้วยการกล่าวรายงานถึงความเป็นมาของวันมรดกโสตทัศน์โลก โดย นายโดม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)ตามด้วยการอ่านสารวันมรดกโสตทัศน์โลก โดย นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะนายกสมาคม SEAPAVAAจากนั้นนายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวเปิดงานวันมรดกโสตทัศน์โลกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7แล้วร่วมกับนางบายศรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ทำการมอบดีวีดีภาพเคลื่อนไหวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ จำนวน 400แผ่น(ตามโครงการอนุรักษ์เทปยูเมติก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554) ให้แก่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รับมอบโดย นางทิพย์วรรณา ชุ่มเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อจากนั้นนายประวิน พัฒนพงษ์ ได้รับมอบแผ่นเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ชุดแรกซึ่งขับร้องและบรรเลงโดย กรมโฆษณาการ แผ่นshellac78RPM จำนวน 18 แผ่น ซึ่งบริจาคโดย Mr.Micheal Waterhouse ชาวออสเตรเลีย ผ่านทางหอภาพยนตร์และเสียงแห่งชาติออสเตรเลีย (National Film and Sound Archive of Australia : NFSA) จากเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย H.E. Mr.James Joseph Wiseและปิดท้ายด้วยการเสวนาเรื่อง"มรดกโสตทัศน์ไม่คอยท่า วันเวลาไม่คอยใคร”โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายพฤฒิพล ประชุมผล นายกสมาคมอนุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย นายจุลสิริ วิรยศิริ ทายาท ดร.สรรพสิริ วิรยศิริ นายพยงค์ คชาลัย นายโดม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ นางสาวกรรณิกา ชีวภักดี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode