กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี 2555” ครั้งที่ 2/2555

วันที่ 25 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1319 คน)
PKST.

บ่ายวันนี้ (25ตุลาคม 2555)เวลา14.00น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ"สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี 2555”ครั้งที่ 2/2555 ณ ห้องประชุม กปส. ชั้น 2ห้อง203 ซึ่งนายเสมอ นิ่มเงิน เลขานุการกรมฯในฐานะกรรมการและเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงการดำเนินงานตามโครงการฯ เพื่อสืบสานคุณค่าประเพณีลอยกระทงและสร้างภาพลักษณ์องค์กรในการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้คนไทยรักษาสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยมิให้สูญหายไปตามกาลเวลา และมอบให้หน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการในแต่ละกิจกรรมนำเสนอการจัดเตรียมงานตามโครงการฯ ต่อที่ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณา อันประกอบไปด้วยพิธีเปิดงาน การประกวดนางนพมาศ กิจกรรมการแสดง ด้านสถานที่ ด้านการประชาสัมพันธ์ การประเมินผลฯ ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้คงกิจกรรมที่สนุกสนานน่าสนใจภายในงานประเพณีลอยกระทงบรรยากาศงานวัดไว้เช่นเดิม อาทิ การแสดงดนตรี/คอนเสริต์,การออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นเมือง,การแสดงรำวงย้อนยุค,การประกวดนางนพมาศ การประกวดนางงามมิตรภาพ และการลอยกระทงระหว่างวันที่ 26-28พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode