กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานโครงการด้านเทคนิคเครื่องส่งวิทยุ โทรทัศน์ การจัดรายการและการสอบใบผู้ประกาศ (ทจส.) ครั้งที่ 3/2555

วันที่ 24 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1116 คน)
PKST.

เช้าวันนี้ (24ตุลาคม 2555)เวลา 10.00น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการประชุมคณะทำงานโครงการด้านเทคนิคเครื่องส่งวิทยุ โทรทัศน์ การจัดรายการและการสอบใบผู้ประกาศ (ทจส.) ครั้งที่ 3 /2555 ณ ห้องประชุม 211 B ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์ โดยมีนายสมโภชน์ วิสุทธิแพทย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นคณะทำงานและเลขานุการฯ หลังจากพิจารณาให้ความเห็นอย่างกว้างขวางแล้วที่ประชุมมีมติเห็นควรดำเนินการจัดทำร่างข้อตกลงระหว่าง กปส.และ กสทช.(MOU) รวม 3 ด้านได้แก่ ด้านเทคนิค,ด้านการฝึกอบรมในการผลิตรายการและทดสอบผู้ประกาศระดับสูง และ ด้านการประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมสำคัญของ กสทช. ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อบุคคลทั่วประเทศของ กปส. เพื่อให้ กปส.สามารถนำศักยภาพทั้งด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมตลอดทั้งด้านทรัพยากรบุคคลผู้มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ตรงด้านสื่อสารมวลชนของกปส.เข้าร่วมเป็นทีมปฏิบัติงานเสริมการดำเนินงานของ กสทช.ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนระดับอาเซียนตามวิสัยทัศน์ใหม่ของ กปส.ต่อไป.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode