กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
วันพยาบาลและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี 2555 จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 19 ต.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

          วันนี้ (19 ต.ค. 55) เวลา 09.30 นาฬิกา นายแพทย์ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี เป็นประธานการจัดงานวันพยาบาลและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี 2555 ของจังหวัดปทุมธานี ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 

          วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นวันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุข เนื่องจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ได้ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยพระวิริยะอุตสาหะพระปรีชาสามารถและพระกรุณาธิคุณ ทรงนำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวที่เสด็จไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและได้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญและมีคุณค่าแก่สังคม

 

          โรงพยาบาลปทุมธานีจึงได้จัดกิจกรรมและนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ขึ้นใน   วันที่ 19 ตุลาคม 2555 เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนทั่วไปรับรู้และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ   สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและทันตกรรม รวมทั้งได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพ และสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่การเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode