กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
งานประเพณีออกพรรษาใต้ประทีปโคมไฟและวิถีอีสาน ปี๒๕๕๕

วันที่ 19 ต.ค. 2555 )
 
งานแถลงข่าว ประเพณีออกพรรษา ไต้ประทีปโคมไฟ และวิถีอีสาน ประจำปี ๒๕๕๕ เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดงาน "ประเพณีออกพรรษา ไต้ประทีปโคมไฟ และวิถีอีสาน" ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่วันที่ ๒๘-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น เปิดเผยว่าเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ชุมชนย่อย คุ้มวัดและหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในจังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดงาน "ประเพณีออกพรรษา ไต้ประทีปโคมไฟ และวิถีอีสาน" ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่วันที่ ๒๘-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕. ที่สวนสาธารณะ ๒๐๐ปี ริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมศาสนาและสืบสานงานประเพณีทางพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนมีการฟื้นฟูวิถีอีสานเมืองขอนแก่นให้สืบทอดไปจนถึงลูกหลานดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เทศบาลนครขอนแก่นจึงจัดแถลงข่าวขึ้น ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น ที่ห้องประชาสโมสรบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ขอนแก่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในงานเด่นๆ มีการประกวดฮ้านประทีป เป็นหิ้งบูชากลางแจ้ง จุดประดับด้วยไฟประทีป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงออกพรรษาของชาวอีสาน อีกทั้งยังมีประกวดกระทงประทีป พิธีกวนข้าวทิพย์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และดนตรีพื้นบ้าน นิทรรศการและการออกร้านจำหน่ายสินค้า สนใจร่วมงานสอบถามที่เทศบาลนครขอนแก่น โทร. ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๒ และ ททท.สำนักงานขอนแก่น โทร.๐-๔๓๒๒-๗๗๑๔-๑๖ ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode