กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเป็นองค์ประธานในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1567 คน)
PKST.

 เช้าวันนี้(18ต.ค.2555)เวลา11.30 น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะที่ปรึกษามูลนิธิฯและคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ทรงพระกรุณาเสด็จมาทรงเป็นองค์ประธานในงาน"วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ.2555ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประทานรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” จำนวน 19ราย,ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งอดีตและปัจจุบันในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนส่วนภูมิภาคและประจำจังหวัดของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯครบรอบ 30 ปีแห่งการก่อตั้ง จำนวน 18 ราย,ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม จำนวน 47 ราย โดยมี นายสมพร เทพสิทธา ประธานมูลนิธิฯกราบทูลรายงานเกี่ยวกับการจัดงานฯ และ คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ รองประธานมูลนิธิฯ กราบทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณรับประทานของที่ระลึกเข็มกลัดพระนามย่อ "สส” จำนวน 33 ราย
 โอกาสนี้ นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รักษาการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนเข้ารับประทานของที่ระลึกเข็มกลัดพระนามย่อ "สส” และ ร่วมโต๊ะเสวยในงาน "วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์.เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode