กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
งานประเพณีทอดเทียน บุญประเพณีปลอดเหล้า ตำบลพระลับจังหวัดขอนแก่น ๒๕๕๕

วันที่ 18 ต.ค. 2555 )
 
งานทอดเทียนประเพณี ประจำปี ๒๕๕๕ และพิธีเปิดงานมหกรรมตลาดนัดสุขภาพ สู่งานบุญประเพณีปลอดเหล้าสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลพระลับ ประจำปี ๒๕๕๕” นายนิรุจน์ อุทธา ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิดเผยว่าด้วยศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนและเครือข่ายประชาชน มีกำหนดการจัดงาน "งานทอดเทียนประเพณี ประจำปี ๒๕๕๕ และพิธีเปิดงานมหกรรมตลาดนัดสุขภาพ สู่งานบุญประเพณีปลอดเหล้าสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลพระลับ ประจำปี ๒๕๕๕ กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ วัดป่าแสงอรุณ เทศบาลตำบลพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นจัดงาน ทอดเทียนประเพณีประจำปี ๒๕๕๕ และงานมหกรรมตลาดนัดสุขภาพ สู่งานบุญประเพณีปลอดเหล้า สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลพระลับ นายยุทธชัย ลาคำ นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ กล่าวว่าตำบลพระลับ เป็นพื้นที่ต้นแบบในการส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยมี พระคุณเจ้า ดร. พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของประชาชน และเทศบาลตำบลพระลับ ได้สนับสนุนการดำเนินงานด้านนี้มาอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางฮีต ๑๒ คอง ๑๔ วิถีอีสาน โดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษา จะมีกิจกรรมทอดเทียนประเพณีเป็นประจำทุกปี วัดทุกวัดและชาวบ้านทุกหมู่บ้าน ๑๙ หมู่บ้าน จะร่วมใจกันจัดพิธีทอดเทียนประเพณีที่วัดป่าแสงอรุณแห่งนี้ ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงามของประชาชนตำบลพระลับตำบลพระลับ เป็นพื้นที่ต้นแบบการรณรงค์งานบุญปลอดเหล้า เป็นตำบลต้นแบบหมู่บ้านเลิกเหล้าออมเงิน เพื่อการรณรงค์เลิกเหล้าเลิกจน เป็นตำบลต้นแบบโรงเรียนแก้จน สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มีการรณรงค์ลดละเลิกการดื่มเหล้าในช่วงเข้าพรรษามาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีคนเลิกเหล้าตลอดชีวิตเพิ่มขึ้นในทุกปี และจัดมหกรรมตลาดนัดสุขภาพภาคประชาชน ประจำปี ๒๕๕๕ ขึ้น โดยนำผลการดำเนินงานของ อสม. และเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน มาจัดนิทรรศการนำเสนอนวัตกรรมสุขภาพภาคประชาชน เพื่อคัดเลือกและมอบรางวัลหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ถือเป็นการพัฒนาความเข้มแข็ง ของเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน การนำต้นเทียนจากทุกหมู่บ้าน ไปบูชาที่วัดป่าแสงอรุณ มีการทำพิธีทางพุทธศาสนา มีกิจกรรมการร้องสารภัญญะทุกหมู่บ้าน การประกวดหมอลำกลอน การจัดตลาดนัดสุขภาพภาคประชาชน การคัดเลือกนวัตกรรมสุขภาพชุมชนดีเด่น การมอบเกียรติบัตรแก่คนเลิกเหล้าตลอดชีวิต เพื่อเป็นการอนุรักษ์งานบุญประเพณีปลอดเหล้า สร้างความสามัคคีแก่ชาวบ้าน และสร้างความสัมพันธ์อันดีงามของแต่ละหมู่บ้าน ให้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อประกาศเป็นนโยบายสาธารณะให้ ตำบลพระลับเป็นพื้นที่ต้นแบบงานศพปลอดเหล้าและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode