กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปสุสัตว์จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ ปี ๒๕๕๖

วันที่ 18 ต.ค. 2555 )
 
ปสุสัตว์จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อปี ๒๕๕๖ จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อปี ๒๕๕๖ เป็นจังหวัดที่มีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อสูงเป็นอันดับ ๗ ของประเทศ จำนวน ๔๙,๙๘๓ ครัวเรือน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าจังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพในการเลี้ยงโคเนื้อเนื่องจากเป็นที่ราบสูง พื้นที่มีความเหมาะสมในการปลูกพืชอาหารสัตว์ มีพืชหรือวัสดุหรือใช้จากการเกษตรเป็นอาหารสัตว์จำนวนมาก เช่นมันสำปะหลัง รำข้าว ปลายข้าว กากน้ำตาล ยอดอ้อยเป็นต้น สอดคล้องกับเป้าประสงค์ หลักในการพัฒนาจังหวัดพ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ เพื่อพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการและการลงทุนของภูมิภาคมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาเกษตรกรเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค นายปฏิวัติ คุณดิลกพจน์ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อปี ๒๕๕๖ จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อสูงเป็นอันดับ ๗ ของประเทศ จำนวน ๔๙,๙๘๓ ครัวเรือน มีโคเนื้อ จำนวน ๒๒๕,๑๑๓ ตัว เป็นโคเพศเมีย ๖๖,๒๘๖ ตัว ในปี พศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔ มีจำนวนโคเนื้อลดลงร้อยละ ๕.๔๘ สามารถผลิตลูกโคเนื้อ ๔๑,๐๖๖ ตัว ต่อปี แต่มีความต้องการบริโภคภายในจังหวัดและส่งโคเนื้อถึง ๖๓,๗๖๔ ต่อตัวต่อปี มีช่วงที่ผ่านมาราคาโคเนื้อตกต่ำ ทำให้เกษตรกรจำหน่ายโคและเลิกเลี้ยงเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกษตรกรขาดแม่โคพันธุ์ดีที่จะใช้เป็นแม่โคพื้นฐานในการผลิตโค เพิ่มการผลิตโคเนื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ เพื่อให้การเลี้ยงโคเนื้อของจังหวัดขอนแก่น เติบโตและมีศักยภาพทางการแข่งขันจำเป็นต้องเก็บรักษาแม่โคพันธุ์ดีไว้ขยายพันธุ์เพื่อผลิตโคเนื้อคุณภาพ เสริมศักยภาพการเกษตรในการควบคุมป้องกันโรคและดูแลสุขภาพสัตว์ การผลิตโคเนื้อสู่เข้าสู่ตลาดผู้บริโภคสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มขี้นไม่น้อยกว่าปีละ ๙๕ ล้านบาท กลุ่มเป้าหมายในจังหวัด ๒๕,๐๐๐ ครัวเรือน โดยจะเปิดตัวแนะนำโครงการในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode