กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมอดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2555

วันที่ 17 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1641 คน)
PKST.

เช้าวันนี้(17ตุลาคม 2555)เวลา10.00น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมอดีตข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมชมรมอดีตข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์ โดยมี นายสมพงษ์ วิสุทธิแพทย์ ประธานชมรมฯ ดำเนินการประชุมพร้อมด้วยนายวีระชัย แก้วพันธ์,นายพิพัฒน์ รัฐกาญจน์,ดร.ภัทรียา สุมะโน รองประธานฯ และนายวิชัย จันทามฤต เป็นกรรมการและเลขานุการ นำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมของชมรมฯ ประจำปี 2555
 โอกาสนี้นายสมพงษ์ วิสุทธิแพทย์ประธานชมรมฯได้มอบของขวัญและอวยพรวันเกิดกรรมการฯที่เกิดในเดือนตุลาคม 2555 จำนวน 2 ท่านด้วยได้แก่ นางมันทนา ท้วมยิ้ม และ นางสาวอุบล อติสุคนธ์เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode