กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ศูนย์แพทย์ชุมชน 9 ดำเนินการครัวอาหารสะอาดปลอดภัย ใส่ใจสุขาภิบาล

วันที่ 12 ต.ค. 2555 )
 
ศูนย์แพทย์ชุมชน 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนิน โครงการครัวอาหารสะอาดปลอดภัย ใส่ใจสุขาภิบาล โดยมีการตรวจ สุขภาพผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารตามเกณฑ์สุขาภิบาลอาหาร การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร และ ออกตรวจประเมินร้านอาหาร/แผงลอย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ดังนี้ 1. ร้านกาญจนา ณ อาคารศูนย์อาหาร 2. ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ณ อาคารศูนย์อาหาร 3. ร้านครัวแม่กาวิน ณ อาคารศูนย์อาหาร 4. ร้านส้มตำ-ขนมจีน ณ อาคารศูนย์อาหาร 5. ร้านครัวคุณติ๋ว ณ อาคารศูนย์อาหาร 6. ร้านสายพิณ ก๋วยเตี๋ยวหมู ณ อาคารศูนย์อาหาร 7. ร้านรพีพรรณน้ำหวาน ณ อาคารศูนย์อาหาร 8. ร้านข้าวแกงคุณอ้อย ณ อาคารศูนย์อาหาร 9. ร้านขาหมูรวมรส ณ อาคารศูนย์อาหาร 10. ร้านครัวสายสุนีย์ ณ อาคารศูนย์อาหาร 11. ร้านหม่ำหม่ำ ของหวานผลไม้ ณ อาคารศูนย์อาหาร 12. ร้านอมรวดี ณ อาคารศูนย์อาหาร 13. ร้านก๋วยเตี๋ยวปลานภามาศ ณ อาคารศูนย์อาหาร 14. ร้านจิตรโภชนา ณ อาคารศูนย์อาหาร 15. ร้านราดหน้ามหาชน ณ อาคารศูนย์อาหาร 16. ร้านบ้านออมสิน ณ อาคารศูนย์อาหาร 17. ร้านแชมป์โภชนา ณ อาคารศูนย์อาหาร 18. ร้านคุณยายอาหารตามสั่ง ณ บ้านพักบุคลากร 19. ร้านข้าวแกงหอพัก ณ หอพัก 20. ร้านสวัสดิการฯ ณ ร้านสวัสดิการฯ 21. ร้านขวัญเนตร ณ อาคาร 13 22. ร้านครัวราชภัฏ ณ อาคารคหกรรม 23. ห้องอาหารทับแก้ว ณ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทับแก้ว 24. ร้านสโมสรพนักงาน ณ สโมสรพนักงาน 25. ร้านอาหารอิสลาม ณ หอพักหญิง 26. ร้านโรตีอิสลาม ณ หอพักหญิง โดยการตรวจสุขภาพผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ตามเกณฑ์สุขาภิบาลอาหาร พบว่า ผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสอาหาร ที่ได้รับการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์สุขาภิบาลอาหารทุกคน มีสุขภาพแข็งแรง ผลการตรวจอุจจาระเพาะเชื้อ (rectal swab culture) และผลการฉายภาพรังสีปอด (chest x-ray) ไม่พบความผิดปกติ สรุปผลการตรวจประเมินร้านอาหาร/แผงลอย พบว่า ผ่านเกณฑ์การ ประเมินทั้ง 26 ร้านเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode