กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดนครปฐมจัดโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการ “ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน”

วันที่ 12 ต.ค. 2555 )
 
นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 เปิดเผยว่า นับตั้งแต่รัฐบาลประกาศให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดขึ้น ผลจากการปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ในรอบปี 2555 ทำให้สามารถจับกุม ปราบปราม บำบัดรักษา และป้องกันได้ในจำนวนที่สูงที่สุดในรอบ 10 ปี แต่ก็ยังปรากฏพื้นที่ปัญหาจำนวนหนึ่ง ที่ยังคงดำรงสภาพปัญหายาเสพติดอยู่ ชุมชนเหล่านี้ยังคงมีผู้ค้า ผู้เสพ กลุ่มเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด ที่ยังสร้างปัญหาให้กับคนในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ทั้งในด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาครอบครัวฯลฯ ผู้ค้า ผู้เสพในชุมชนดังกล่าว ยังไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสม ยังมีพฤติการณ์กระทำผิดซ้ำ หรือยังคงมีผู้มีพฤติการณ์รายใหม่เพิ่มขึ้น หากสภาพการณ์ยังดำรงในลักษณะนี้ ก็จะยิ่งทำให้ปัญหายาเสพติดจะหวนกลับมาอีกครั้ง ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ จึงได้กำหนดให้มีพิธีเปิดปฏิบัติการ "ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน พื้นที่แพร่ระบาดทั่วประเทศ” ตามโครงการ "ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” พร้อมกันทั่วประเทศ ในพื้นที่ กทม. 3 ชุมชน พื้นที่ภาค 1-9 จำนวน 9 หมู่บ้าน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. โดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการ ณ ชุมชนคลองเตย กทม. และจะมีการถ่ายทอดทางระบบ Video Conforence ไปยังพื้นที่เป้าหมายทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ สำหรับที่จังหวัดนครปฐม สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 จัดกำหนดขึ้น ณ วัดเวฬุวนาราม บ้านแหลมซะอุย หมู่ที่ 11 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมี นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode