กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมรับเสด็จฯในการจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 4 ภาค ณ วัดยานนาวา

วันที่ 14 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1444 คน)
PKST.

บ่ายวันนี้(เสาร์ที่ 13ต.ค.2555)เวลา16.00น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะรองประธานกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์ในคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีนายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นที่ปรึกษาฝ่ายคฤหัสถ์ได้เข้าร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งเสด็จไปทรงเป็นประธานในการเปิดงานและทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก4ภาค สมโภชพุทธยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5รอบ 28 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารมหาเจษฏาบดินทร์ ชั้น 3 วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร พิธีเริ่มด้วยการกล่าวถวายรายงานฯโดยนางสาวลัดดา วิศวผลบุญนายกสมาคม The Boss Association ในฐานะประธานดำเนินงานฝ่ายคฤหัสถ์และเจ้าภาพในการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก 4 ภาคฯ ในวันนี้ ตามด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฝ่ายบรรพชิต ซึ่งเจ้าภาพได้รวบรวมเงินจากพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายพระราชกุศล ติดกัณฑ์เทศในการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้ จำนวนทั้งสิ้น 800,000.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode