กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปปส.ภาค ๔ จัดโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับมา X-RAY ๙๐ วัน

วันที่ 11 ต.ค. 2555 )
 
โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการปิดล้อม X-RAY เชิงรุก ๙๐ วัน พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๔ จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการปิดล้อม X-RAY เชิงรุก ๙๐ วัน พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ซึ่งกำหนดพื้นที่ บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในวันนี้ ( ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕) เวลา ๐๙.๐๐ น ที่โรงแรมประตูน้ำ โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๔ จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการปิดล้อม X-RAY เชิงรุก ๙๐ วัน พื้นที่ ปปส.ภาค ๔ นายสงคราม ขำต้นวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๔ กล่าวว่า ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติที่ ๒๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ กำหนดให้มีการปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๖ จัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่มีความรุนแรง เพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติด สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และให้ดำเนินโครงการชุมชนอุ่นใจให้ลูกหลานกลับคืนมา ปฏิบัติการปิดล้อม X-RAY เชิงรุก ๙๐ วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจกรอบแนวความคิดในการขับเคลื่อนโครงการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการทำงาน พร้อมกำหนดกรอบ แนวทางและแผนปฏิบัติงานร่วมกัน เป้าหมายหลักลดปัญหาการค้ายาเพสิติดรายย่อยในชุมชน ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ให้มีอาชีพ การงาน การศึกษาและไม่กลับไปมีพฤติกรรมซ้ำ คนในสังคมมีความปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ได้อย่างดี ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ปปส.ภาค ๔ กำหนด บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่ปฏิบัติการ ในวันนี้มี ผู้แทน ๙ กระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรวม ๖๐ คน ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode