กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการลงทะเยียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ๒๕๕๕ ขอนแก่น

วันที่ 11 ต.ค. 2555 )
 
โครงการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๕๕ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ดำเนินโครงการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๕๕ จังหวัดขอนแก่นมีผลิตภัณฑ์ ผ่านการพิจารณา ทั้งสิ้น ๒,๒๕๐ ผลิตภัณฑ์ ในวันนี้ ( ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕) เวลา ๐๙.๓๐ น ณ ห้องประชุมสำนักงานปฏิบัติการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น(หน้ามุข) นางเพ็ญสุภา ศิริสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการรับการลงทะเบียนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๕๕ เพื่อรับรองผลการรับลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๕๕ จังหวัดขอนแก่น ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(กอ.นตผ.) แห่งชาติ ได้มอบหมายให้จังหวัดขอนแก่นดำเนินการโครงการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๕๕ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการณ์ OTOP ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน เป็นปัจจุบันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม บัดนี้การลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วและผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการรับลงทะเบียนOTOP ระดับอำเภอแล้ว มีผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้น ๑,๑๑๗ ราย มีผลิตภัณฑ์ ผ่านการพิจารณา ทั้งสิ้น ๒,๒๕๐ ผลิตภัณฑ์ ประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชน จำนวน ๘๔๐ ราย จำนวน ๑,๖๖๒ ผลิตภัณฑ์ ประเภทผุ้ผลิตชุมขนที่เป็นเจ้าของรายเดียว จำนวน ๒๗๘ ราย จำนวน ๕๘๑ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตชุมชนประเภทที่เป็นSMEs จำนวน ๓ ราย จำนวน ๗ ผลิตภัณฑ์ และจะดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑-๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ต่อไป ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode