กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิคเดินทางไปร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 43 ของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์และเสียงนานาชาติ ณ กรุง New Delhi, India

วันที่ 9 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1152 คน)
PKST.

นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิค พร้อมด้วยนางสาวกรรณิกา ชีวภักดี ผอ.พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ กปส.อยู่ในระหว่างการเดินทางไปร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่43ของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์และเสียงนานาชาติ (The 43rd Annual Conference of the International Association of Sound and Audiovisual Archives : IASA) ระหว่างวันที่ 7-11ตุลาคม 2555ณ กรุง New Delhi, India ซึ่งการประชุมประจำปีดังกล่าวนี้ประกอบด้วยการประชุม บรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) และการเยี่ยมชม ดูงานหน่วยงานด้านการอนุรักษ์สื่อเสียง และโสตทัศน์ที่สำคัญของอินเดีย อันล้วนเป็นประโยชน์ความรู้แก่บุคลากรผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะที่ กปส เป็นหนึ่งในสมาชิกสามัญของสมาคม IASA เป็นอย่างยิ่ง.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode