กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
ขอความช่วยเหลือ

วันที่ 3 พ.ย. 2553 )
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงครับ เนื่องด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตของอำเภอป่าพะยอม ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทำให้ขณะนี้ทั้งนิสิต อาจารย์และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับภายนอกได้ เนื่องจากไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และระบบสารสนเทศใดๆใช้การได้เลย รวมไปถึงการขาดแคลนน้ำและอาหาร สำหรับการบริโภคจึงขอฝากประชาสัมพันธ์และขอความช่วยเหลือมายัง มหาวิทยาลัยฯ และขอช่วยให้ผู้ที่พบเห็นข้อความนี้ช่วยกระจายข่าวต่อไปด้วย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode