กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 1/2555

วันที่ 3 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1097 คน)
PKST.

เช้าวันนี้(3ตุลาคม2555)เวลา09.30น.นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณประจำปีงบประมาณ.ศ.2556ครั้งที่1/2555ณห้องประชุม203ชั้น2กปส.พร้อมด้วยนางเตือนใจ สินธุวณิก,นางสาวอัมพวัน เจริญกุล รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการ โดยนางธารทิพย์ ทองงามขำผอ.สนผ.ในฐานะกรรมการและเลขานุการฯได้กล่าวรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556 มีประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่27กันยายน2555ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2556จำนวนทั้งสิ้น1,886,560,200.-บาทประกอบด้วยงบบุคลากร 842,983,700.-บาท,งบดำเนินงาน500,602,500.-บาท,งบลงทุน471,088,000.-บาท,งบเงินอุดหนุน 847,600.-บาทและงบรายจ่ายอื่น71,038,400.-บาทเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556.ตามความเหมาะสมและจำเป็นเพื่อประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลต่อไป.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode