กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
Project Night & Retirement For Mrs. Somtawin Boonchai Head of English Program Loeipitayakom School (SPM 19)

วันที่ 3 ต.ค. 2555 )
 
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555 ที่โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานเปิดกิจกรรมนำเสนอโครงการ (Project Night) ของนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) โรงเรียนเลยพิทยาคม และกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า EP ศิษย์เก่าได้ร่วมกันจัดงานเกษียณอายุราชการ (Retirement) ให้กับคุณครูสมถวิล บุญไชย หัวหน้าและผู้ริเริ่มโปรแกรมภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนเลยพิทยาคม ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเลยพิทยาคม . นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ในฐานะผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีในความอุตสาหะ วิริยะ ที่คุณครูสมถวิล บุญไชย มีความอดทนมาจนถึงหลักชัยของข้าราชการ ซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรหลักของโครงการ English Program (EP) โรงเรียนเลยพิทยาคม มาตั้งแต่ต้นจนปัจจุบัน มีนักเรียนในโครงการประสบผลสำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้เลยพิทยาคมรุ่นแล้วรุ่นเล่า ล้วนเป็นฝีมือของคุณครูสมถวิล บุญไชย จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอย่างหลากหลาย อาทิ ครูต้นแบบ ครูดีในดวงใจ หนึ่งแสนครูดี เป็นต้น . นายสมเจษฎ์ กล่าวต่อไปว่า เป็นที่น่าเสียดายที่ต้องถึงเวลา ที่คุณครูสมถวิล บุญไชย ต้องพักผ่อนตามระบบของทางราชการ และแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้ว คุณครูสมถวิล บุญไชยก็ยังคงเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าที่จะช่วยสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนเลยพิทยาคม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ต่อไป . ด้านคุณครูสมถวิล บุญไชย บอกว่า เมื่อเกษียณแล้วก็จะใช้เวลาที่เป็นอิสระขึ้นไปวัด ทำบุญ รวมถึงการไปเยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อนที่ต่างประเทศ และที่สำคัญที่สุดก็จะใช้เวลาช่วยเหลือบ้านเมืองทางด้านการศึกษา การสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ นักธุรกิจ เจ้าของกิจการที่ต้องการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน ........................................... กฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพม.19 ภาพ/ข่าว http://www.obec.go.th/news/26982เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode