กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการด้านเทคนิคเครื่องส่งวิทยุ โทรทัศน์ การจัดรายการและการสอบใบผู้ประกาศ (ทจส.) ครั้งที่ 1/2555

วันที่ 2 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1065 คน)
PKST.

เช้าวันนี้(2ตุลาคม2555)เวลา 10.00น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการประชุมคณะทำงานโครงการด้านเทคนิคเครื่องส่งวิทยุ โทรทัศน์ การจัดรายการและการสอบใบผู้ประกาศ (ทจส.)ครั้งที่ 1/2555ณห้องประชุม211Bกรมประชาสัมพันธ์โดยมีนายสมโภชน์ วิสุทธิแพทย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นคณะทำงานและเลขานุการฯ รายงานเกี่ยวกับความเป็นมาและวัตถุประสงค์และ เรื่องที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการด้านเทคนิค เครื่องส่งวิทยุ โทรทัศน์,โครงการด้านการอบรมการจัดรายการ และโครงการด้านสอบใบผู้ประกาศ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาถึงหลักกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ฯ พ.ศ.2551และ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ซึ่งได้กำหนดให้ กสทช.เป็นหน่วยงานหลักตามกฏหมายให้รับผิดชอบดำเนินการในเรื่องดังกล่าวนี้ทั้งหมดอยู่แล้ว ที่ประชุมจึงเห็นควรจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อขอรับความเห็นชอบจาก อปส.ในการจัดทำร่างข้อตกลงระหว่าง กปส.และ กสทช.(MOU)เพื่อให้ กปส.สามารถนำศักยภาพทั้งด้านเครื่องมืออุปกรณ์ รวมตลอดทั้งด้านทรัพยากรบุคคลผู้มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ตรงด้านสื่อสารมวลชนของกปส.เข้าร่วมเป็นทีมปฏิบัติงานเสริมการดำเนินงานของ กสทช.ในการทดลอง ตรวจสอบ สอบ และ/หรือจัดการฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานที่มีการดำเนินการด้านสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี ทีวีดาวเทียมฯลฯทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และระดับท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพ พร้อมเสริมสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชนระดับอาเซียนตามวิสัยทัศน์ใหม่ของ กปส. ต่อไป.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode