กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดปทุมธานีจัดโครงการประเพณีแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน

วันที่ 30 ก.ย. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2555

          เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 55 เวลา 09.00 น. นายชาญ  พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประเพณีแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเทศกาลอาหารอร่อย ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2555          ณ.ลุ่มน้ำเจ้าพระยา หน้าวัดโบสถ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

          การแข่งขันเรือยาวเป็นกีฬาบ้าน ที่นิยมเล่นกันในช่วงฤดูน้ำหลาก จึงเป็นมรดกวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตอันดีงาม ความผูกพันระหว่างสายน้ำ วัดโบสถ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่และภาคส่วนราชการ เอกชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ และร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่คนไทยสืบไปจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคงเป็นศูนย์รวมจิตใจ และความรักความสามัคคีของคนในชุมชนและประเทศชาติ เพื่ออนุรักและฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อรณรงค์ให้คนในชุมชน ตระหนักในการเริ่ม ลดละ เลิก เฝ้าระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปลูกฝังส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนร่วมกันแสดงออกถึงการดำรงรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับลุ่มน้ำเจ้าพระยา

         

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode