กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2555

วันที่ 27 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1253 คน)
PKST.

 เช้าวันนี้(27กันยายน 2555)เวลา09.30 น.นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2555ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์ โดยมี นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม,นางเตือนใจ สินธุวณิก,นางสาวอัมพวัน เจริญกุล รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมพร้อมด้วย ผอ.สปข 1-8, ผู้บริหารจากทุกสำนัก/กองในส่วนกลาง,ประชาสัมพันธ์จังหวัด,ผู้แทนภาค1-8 ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายจาก อปส.และ รปส.รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานของสำนัก/กองต่างๆ ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานในภาพรวมของ กปส.รวมทั้งการพิจารณาเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และค่านิยมองค์การ จากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2556,สรุปผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาองค์การของกรมประชาสัมพันธ์ และแนวทางการพัฒนาที่ดินในครอบครองของกรมประชาสัมพันธ์.
 โอกาสนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบของขวัญวันเกิดให้แก่ผู้บริหารที่เกิดในเดือนกันยายน2555 จำนวนสองท่านก่อนเริ่มการประชุมฯได้แก่นางจิตติมา จารุจินดา ผอ.สปช.และ นายไพทูรย์ หิรัญประดิษฐ์ ผอ.สวท.เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode