กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล( HR Scorecard ) ประจำปีงบประมาณ 2556-2560

วันที่ 26 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1189 คน)
PKST.

เช้าวันนี้(26กันยายน 2555)เวลา 09.30น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Scorecard ) ประจำปีงบประมาณ2556-2560 ณ ห้องประชุม 3ชั้น 2อาคารหอประชุมกรมประประชาสัมพันธ์ โดยนางสาวกันยรัตน์ เที่ยงน้อย หัวหน้าฝ่ายสรรหาบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ รักษาการผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานเกี่ยวกับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ และนำองค์ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Scorecard) ประจำปีงบประมาณ 2556-2560 เป็นแนวทางไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชกา 4ปี ของกรมประชาสัมพันธ์ฉบับใหม่ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในอีก 3 ปี ข้างหน้า.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode