กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปในกรมประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 2/2555

วันที่ 25 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1087 คน)
PKST.

เช้าวันนี้(25กันยายน2555)เวลา10.00น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานกรรมการฯได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปในกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2555 ณ ห้องประชุม 211 B ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางสาวอัมพวัน เจริญกุล รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมโดย นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะกรรมการและเลขานุการฯกล่าวรายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปในกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่ง กปส.มีพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 รวมทั้งสิ้นจำนวน489ราย สรุปผลการประเมินของพนักงานฯตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการฯ ภาพรวมส่วนใหญ่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นมากที่สุดจำนวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ61.15, อันดับสอง ระดับดีมาก จำนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 31.70, อันดับสาม ระดับดี จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 6.95,และอันดับสุดท้าย ระดับพอใช้ จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.20 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่ผู้บังคับบัญชาจากทุกสำนัก/กอง ประเมินผลฯทุกประการและมอบหมายให้ กกจ.ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องการต่อสัญญาจ้างต่อไป.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode