กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
แจ้งชายไทยผู้เกิดในปี 2538 มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินภายใน 31 ธันวาคมนี้

วันที่ 25 ก.ย. 2555 )
ธนกฤต มาตรแม้น
 
อำเภอเมืองสุโขทัย ประกาศเตือนชายที่มีสัญชาติไทย เกิดใน พ.ศ.2538 และมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะต้องมีความผิดระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยให้นำหลักฐานมาแสดงตนประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน สูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา, มารดาและของตนเอง พร้อมฉบับจริง ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย ในเวลาราชการ และชายไทยผู้เกิดในปี 2535 ซึ่งมีอายุย่างเข้า 21 ปี ที่ยังไม่ได้รับหมายเรียก ให้ไปรับหมายเรียก ณ ที่ว่าการอำเภอ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในเวลาราชการ หากไปรับหมายเรียกด้วยตัวเองไม่ได้ ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ และพอเชื่อถือได้รับแทน2555 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะต้องมีความผิดระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode