กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการและจัดงานวันครบเกษียณอายุราชการ ครั้งที่ 2/2555

วันที่ 24 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1405 คน)
PKST.

บ่ายวันนี้(24กันยายน2555)เวลา14.00น.นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการฯดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ และจัดงานวันครบเกษียณอายุราชการ ครั้งที่ 2/2555 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมฯ โดย นายกิตติศักดิ์ หาญกล้าผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงกำหนดการการจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและงานเลี้ยงแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการและข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555 จากนั้นผู้แทนสำนัก/กอง ที่รับผิดชอบการเตรียมงานด้านต่างๆได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานในภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามลำดับได้แก่   กกจ.,สนผ.,กคล.,ลนก.,สพป.,สปช.,สพท.,ศสช.,สนข.,สวท.และ สทท.ซึ่งปรากฏผลว่าการเตรียมงานมีความพร้อมในทุกด้านตามที่มีการวางแผนงานไว้ทุกประการ.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode