กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์ (Career Path) ครั้งที่ 2/2555

วันที่ 17 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1449 คน)
PKST.

บ่ายวันนี้ (17 กันยายน 2555)เวลา 14.00 น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการฯ ได้ดำเนินการประชุมคณะทำงานดำเนินการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ (Career Path) ครั้งที่ 2/2555 ณ ห้องประชุม 211 B ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์ โดยมี นางบุญรัตน์ กองทอง หัวหน้ากลุ่มอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กกจ.ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการฯ กล่าวรายงานเรื่องสืบเนื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2555ตามปฏิทินกิจกรรมที่กำหนด รวมทั้งสภาพปัญหาและผลกระทบเรื่องการประเมินสมรรถนะ ซึ่งทาง กกจ.ได้จัดจ้างบริษัทซิกเนเจอร์ โซลูชั่น จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการฯทั้งนี้ที่ปรึกษาฯได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และผังเส้นทางการสรรหา/การพัฒนาให้เป็นไปตามมติของคณะผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้ให้ข้อสังเกตุไว้ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมาโดยกกจ.และคณะที่ปรึกษาจะได้ประสานหารือเพื่อวางแผนชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพฯเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่ข้าราชการ กปส.ผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ ทั้งจะได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางผ่านช่องทางต่างๆเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินการและนำมาถือปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบในปีงบประมาณ 2557 ต่อไป.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode