กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมอ.ก.พ. กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2555

วันที่ 14 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1159 คน)
PKST.

เช้าวันนี้ (14 กันยายน 2555) เวลา 09.30 น.นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธาน อ.ก.พ.กรมประชาสัมพันธ์  ได้ดำเนินการประชุม อ.ก.พ. กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2555 ณ ห้องประชุม 211 B ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม,นางเตือนใจ สินธุวณิก,นางสาวอัมพวัน เจริญกุล รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์,นายประวิน พัฒนะพงษ์ ผอ.สปข 3และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมประชุมฯ โดย นางวนิดา ชัยประภาหัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะรักษาการ อกจ.ได้กล่าวรายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องเพื่อพิจารณาจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ การรับรองบัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( 1 ต.ค.2556), การดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน,กำหนดหลักเกณฑ์การย้าย โอน หรือบรรจุกลับเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode