กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะ CIO กปส. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (คพ.นร.)

วันที่ 13 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1240 คน)
PKST.

  บ่ายวันนี้(13 กันยายน 2555)เวลา 15.30 น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะ CIO กปส.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (คพ.นร.)ครั้งที่ 4 /2555 ณ. ห้องประชุม 301สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายพันธุ์ชัย วัฒนชัย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ CIO สปน. เป็นประธานการประชุมฯ
 ในการประชุมครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำเสนอโครงการเพื่อขอรับความเห็นชอบอนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 2 โครงการ ได้แก่โครงการพัฒนาระบบ E-Meeting และ โครงการพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ ในส่วนของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอจำนวน1โครงการได้แก่โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ดำเนินการตามที่ขอโดยไม่มีข้อแก้ไขทุกโครงการ อนึ่งในการประชุมครั้งนี้ กปส.ไม่มีโครงการเสนอเพื่อขอรับการอนุมัติแต่อย่างใด.เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode