กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม“การประเมินสมรรถนะของตำแหน่ง ผอ.สำนัก และประชาสัมพันธ์จังหวัด”

วันที่ 12 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1478 คน)
PKST.

บ่ายวันนี้(12กันยายน 2555)เวลา 13.30น.นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม "การประเมินสมรรถนะของตำแหน่ง ผอ.สำนักและประชาสัมพันธ์จังหวัด”ณ ห้องประชุม 211 B ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม,นางเตือนใจ สินธุวณิก และนางสาวอัมพวัน เจริญกุลรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีนายกิตติศักดิ์ หาญกล้า อกจ.ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการฯ กล่าวรายงานเกี่ยวกับโครงการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ฯ ซึ่งทาง กกจ.ได้จัดจ้างบริษัทซิกเนเจอร์ โซลูชั่น จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการฯเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อพิจารณาแนวทางนโยบายเกี่ยวกับการทบทวนปรับปรุงขั้นตอน/กิจกรรมเพิ่มเติมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ กปส.และบุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังกัดสำนัก/กอง ต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการประเมินสมรรถนะของตำแหน่ง ผอ.สำนัก และประชาสัมพันธ์จังหวัด ตามโครงการสร้างระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดผลกระทบต่อโอกาสความก้าวหน้าและขวัญกำลังใจของบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์ต่อไป.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode