กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
จังหวัดชัยนาทประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

วันที่ 27 ต.ค. 2553 )
ส.ปชส.ชน.
 
นายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เชิญคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ เป็นการเร่งด่วน ณ ห้องประชุม 401 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะประชาชนที่ต้องอพยพไปพักอาศัยบนถนนเนื่องจากบ้านเรือนถูกน้ำท่วม ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้ทั่วถึง ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ แขวงการทาง ทางหลวงชนบท วางป้าย เครื่องกั้น สร้างเครื่องกีดขวาง และป้ายเตือน ให้ชัดเจนป้องกันอุบัติเหตุ รวมถึงดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินวางมาตรการป้องกันมิจฉาชีพมิให้ซ้ำเติมผู้เดือดร้อน ในด้านการดูแลสุขภาพขอให้สำนักงานาธารณสุขจัดทีมเคลื่อนที่เร็วเข้าบริการให้ทั่วถึง ผู้สูงอายุ ผู้พิการให้ดูแลเป็นพิเศษ หากนำไปดูแลที่สถานพยาบาลได้ ขอให้พิจารณาเป็นรายกรณีโดยสอบถามความสะดวกของญาติผู้ป่วยด้วย ในด้านสัตว์เลี้ยงขอให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว วัว ควาย ที่อพยพไปในที่ ที่จัดให้ด้วยเนื่องจากมีพื้นที่จำกัด สัตว์เลี้ยงอาจเกิดอาการเครียด ส่วนการการระบายน้ำยังคงค่อยๆสูงขึ้นจากปริมาณการไหลเมื่อเวลา ๐๖.๐๐ น. ที่ ๓,๓๕๓ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น๓,๓๙๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนที่ล้นตลิ่ง เพิ่มมากขึ้น ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ ๑๗.๖๕ เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง เกินกว่าระดับตลิ่งเหนือเขื่อน ๖๕ เซนติเมตร สำหรับผู้ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักชลประทานที่ ๑๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๖๔๐ ๕๒๖๗ ฝจน.ชป.๑๒ : ๐๘ ๖๑๓๔ ๔๐๔๘ / ฝจน.คบ.เขื่อนฯ : ๐๘ ๖๒๑๔ ๐๕๕๔ ผบร.ชป.๑๒ : ๐๘ ๑๘๑๑ ๓๑๘๘ / สายด่วน กรมชลประทาน ๑๔๖๐เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode