กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชปลูกป่าถวายพ่อหลวง

วันที่ 1 ก.ย. 2555 )
 
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 นักศึกษาโปรแกรมวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และประชาชน ในพื้นที่ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการ ปลูกป่าถวายพ่อหลวง ณ วัดอาศรมธรรมทายาท อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา การจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปลูกจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกห้องเรียน ด้วยการปลูกข้าวไร้สารพิษในวงบ่อซีเมนต์ การทำเตาประดิษฐ์ด้วยการ ใช้เศษขี้เลื่อย ช่วยประหยัดพลังงาน และเพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมทำ ความดี ร่วมทำบุญ บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัด รวมถึง เรียนรู้หลักธรรม การทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถนำความรู้และ ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างดีและมีความสุข อย่างยั่งยืน งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทร.044-009009เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode