กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 11 ก.ย. 2555 )
 
เมื่อเร็วๆ นี้ โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนานักศึกษา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย ต่อต้านยาเสพติด ปลูกฝังความรู้ด้านประชาธิปไตย ส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ .
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทร.044-009009เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode