กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ “สืบสานคุณค่าประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555”

วันที่ 10 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1299 คน)
PKST.

บ่ายวันนี้ (10 กันยายน 2555)เวลา 15.00 น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ "สืบสานคุณค่าประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555” ณ ห้องประชุม กปส. ชั้น 2ห้อง211Aซึ่งนายเสมอ นิ่มเงิน เลขานุการกรมฯในฐานะกรรมการและเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน"สืบสานคุณค่าประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555”ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2555 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์องค์กรในการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้คนไทยรักษาสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยมิให้สูญหายไปตามกาลเวลา และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบกรมประชาสัมพันธ์ในการร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย ในการนี้ที่ประชุมได้มีมติให้มีการขยายการจัดงานให้ยิ่งใหญ่ขึ้น เนื่องจากเป็นงานที่มีประชาชนสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี โดยให้ชื่อการจัดงานว่า " งานสืบสานวัฒนธรรมไทยร่วมใจประเพณีลอยกระทง” ทั้งนี้ได้มีมติให้เพิ่มสีสรรให้การจัดงานทั้ง 3 วันมีความคึกคักยิ่งขึ้นด้วยการจัดประกวด "นางนพมาศมิตรภาพ”นอกเหนือจากการประกวดนางนพมาศในวันลอยกระทงเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยจะได้เชิญผู้บริหาร ข้าราชการจากหน่วยงานใกล้เคียง กปส.ทุกแห่งให้จัดส่งนางนพมาศมิตรภาพ อายุระหว่าง 45-55 ปี เข้าร่วมการประกวดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในคืนก่อนวันลอยกระทงที่ 27 พฤศจิกายน 2555 อีกด้วย ทั้งนี้โดยคงกิจกรรมที่สนุกสนานน่าสนใจภายในงานไว้เช่นเดิม อาทิ การแสดงดนตรี/คอนเสริต์,การออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นเมือง,การละเล่นสนุกสนานในรูปแบบของงานเทศกาลร่วมสมัย,การประกวดนางนพมาศ และการลอยกระทง ณ บริเวณกรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode