กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2555

วันที่ 10 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1195 คน)
PKST.

เช้าวันนี้ (10 กันยายน 2555) เวลา 10.00 น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะทำงานฯได้ดำเนินการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2555 ณ ห้องประชุม 211 B ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์ โดยมี นายสมบัติ ชัยรัตน์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ กล่าวรายงานฯเพื่อพิจารณา "ร่างข้อบังคับกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์    พ.ศ…”ซึ่งที่ประชุมได้ทำการพิจารณาร่างข้อบังคับฯนี้ในรายละเอียดเรียงตามหมวดหมู่ทั้งฉบับแล้วมีมติเห็นชอบมอบให้ฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการแก้ไขข้อความเกี่ยวกับวิสัยทัศน์กรมประชาสัมพันธ์โดยใช้วิสัยทัศน์ใหม่ ตามที่อธิบดีได้แถลงข่าวและประกาศใช้ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา รวมตลอดทั้งไปดำเนินการแก้ไขร่างให้เป็นไปตามที่ประชุมพิจารณาล่าสุด ทั้งนี้เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากอปส. และนำเข้าแจ้งต่อที่ประชุมผู้บริหารให้รับทราบในวันที่ 28กันยายน ศกนี้ และทำการเผยแพร่ฯทาง www.prd.go.th., วารสารกรมประชาสัมพันธ์ /วารสารประจำสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1-8 ต่อไปด้วย.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode