กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
คณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดขนาดเล็ก-กลาง

วันที่ 10 ก.ย. 2555 )
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 
อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กและกลางในสังกัด พื้นที่จังหวัดเลยและหนองบัวลำภู จำนวน 21 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 5 กันยายน ที่ผ่านมา
 
นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ คณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า ทางคณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ได้ลงความเห็นร่วมกันที่จะออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางในสังกัด เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมรับฟังปัญหา และข้อคิดเห็นในเรื่องการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และเรื่องอื่นๆ โดยได้มอบหมายให้นายไพโรจน์ พรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และนายวีระ ยาคง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. จัดทำโครงการและกำหนดแผนออกตรวจเยี่ยม ในระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 5 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งมีโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 9 โรงเรียน โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย 12 โรงเรียน รวมทั้งหมด 21 โรงเรียน ในปีนี้
 
"นับว่าเป็นโครงการที่เยี่ยมยอด และเป็นความประสงค์ของคณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่เอง ที่ต้องการลงพื้นที่ไปเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กและกลางที่อยู่ห่างไกล ถึงแม้จะมีหลายท่านที่มีอายุในวัยเกษียณแล้วก็ตาม ซึ่งนำโดย ประธาน อ.ก.ค.ศ. นายโกศล บุญไชย และคณะประกอบด้วยนายกิตติพิญช์ พสิษฐ์เนาวกุล ผู้แทน คุรุสภา นายประยม วงศ์นาม ผู้แทน ก.ค.ศ. นายประสงค์ สุธีรธนภาส ผู้ทรงคุณวุฒิ นายคำพันธ์ พระเอก ผู้ทรงคุณวุฒิ นายประสิทธิ์ ศรีเชียงสา ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสกล ไชยธิสาร ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายสถิต วิเศษสัตย์ ผู้แทนข้าราชการครู และนายสวัสดี สุธรรมมา ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งขอขอบคุณและขอชื่นชมทุกท่าน”
 
นายสมเจษฎ์ กล่าวต่อไปว่า ทุกท่านในคณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ได้เห็นและรับทราบปัญหาของแต่ละโรงเรียนแตกต่างกันไป และจะได้รวบรวบปัญหาหาทางแก้ไข ปรับปรุงต่อไป และน่าจะมีโครงการที่ดีๆ อย่างนี้ในปีต่อไป โดยจะใช้เวลาศึกษาสภาพปัญหาของแต่ละโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น( กฤตภาส ดวงไพชุม /ข่าว)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode