กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เลือกชาร์ลส์ ริเวอร์ สำหรับระบบการบริหารพอร์ทการลงทุน การซื้อขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุน

วันที่ 10 ก.ย. 2555 )
 
เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย--(บิสิเนส ไวร์)--29 ส.ค. 2555

ชาร์ลส์ ริเวอร์ (Charles River) ผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านการบริหารการลงทุนสำหรับระบบงานส่วนหน้าและส่วน กลาง (front- and middle-office investment management solutions) แถลงวันนี้ว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้เลือกโซลูชั่นบริหารการลงทุนของชาร์ลส์ ริเวอร์ (Charles River IMS) สำหรับระบบการบริหารพอร์ทการลงทุน การซื้อขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุน เพื่อบริหารจัดการกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น

ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการกว่า 285,767 ล้านบาท (9.06 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) มีกองทุนภายใต้การจัดการที่หลากหลายครบทุกประเภท ประกอบด้วย กองทุนเปิด กองทุนปิด กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนส่วนบุคคล และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเอ็มเอฟซีจะใช้ศักยภาพของระบบในการสนับสนุนควบคุมดูแลกรอบการลงทุนให้ อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่กำหนดไว้เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนยิ่งขึ้น

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "เราเดินหน้าปรับปรุงระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ กระบวนการดำเนินงาน ประสิทธิภาพด้านไอทีให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็ว แม่นยำ และสามารถตรวจสอบได้ การใช้โซลูชั่น Charles River IMS ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับคู่สัญญาของเราอย่างราบรื่นผ่าน Charles River FIX Network จะช่วยเสริมสถานะของเราในตลาดให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้เราสามารถให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจได้อย่างเต็มที่”

คาเมรอน ฟิลด์ กรรมการผู้จัดการของ ชาร์ลส์ ริเวอร์ เอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า "เรามีความยินดีที่ได้ช่วยให้เอ็มเอฟซีดำเนินการตามกฎระเ บียบที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงของอาเซียน และสนับสนุนแผนขยายการลงทุนของบริษัทด้วยโซลูชั่น Charles River IMS ที่ผนวกเข้ากับเครือข่าย FIX”

เกี่ยวกับ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งแรกของประเทศไทย จดทะเบียนประกอบธุรกิจเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2518 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation หรือ IFC) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในปัจจุบันประกอบด้วย กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน และ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 บริษัทมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการรวม 285,767 ล้านบาท (9.06 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) แบ่งเป็น กองทุนรวม 159,095 ล้านบาท (5.05 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 96,305 ล้านบาท (3.05 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ กองทุนส่วนบุคคล 30,365 ล้านบาท (963.07 ล้านดอลลาร์สหรั ฐ)

เกี่ยวกับ ชาร์ลส์ ริเวอร์
ชาร์ลส์ ริเวอร์ ให้บริการและจัดหาซอฟต์แวร์แก่ระบบงานส่วนหน้าและส่วนกลางของบริษัทผู้ซื้อ (buy-side) โซลูชั่น SaaS ประกอบด้วยการจัดการแอพพลิเคชั่น ข้อมูล และการตรวจสอบผลการดำเนินงาน ซึ่งช่วยสนับสนุนการบริหารพอร์ทโฟลิโอ การติดตามความเสี่ยงและผลการดำเนินงาน การบริหารคำสั่งซื้อและการดำเนินการ ตลอดจนเข้าถึงสภาพคล่องทั่วโลก บริษัทมีลูกค้ามากกว่า 350 รายในตลาดบริษัทจัดการสินทรัพย์และกองทุนระดับสถาบัน การลงทุนทางเลือก การบริหารความมั่งคั่ง ประกันภัย ธนาคาร กองทุนบำนาญ และตลาดรับฝากหลักทรัพย์ในกว่า 42 ประเทศ

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือ ได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

&nbs p; ติดต่อ: ชาร์ลส์ ริเวอร์ ดีเวลอปเมนท์
ลิซ่า โอเรลลี (Lisa O'Reilly)
โทร. +61 3 8628 0125
อีเมล LisaOReilly@crd.comเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode