กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
36 ปี มนุษยศาสตร์ฯ ราชภัฏราชสีมา สร้างคุณค่าวิชาการสู่อาเซียน

วันที่ 10 ก.ย. 2555 )
 
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม-1 กันยายน 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา จัดงานวันวิชาการมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในหัวข้อ "36 ปี มนุษยศาสตร์ฯ ราชภัฏราชสีมา สร้างคุณค่าวิชาการสู่อาเซียน" ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี รศ.สะอาดศรี คงนิล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาของคณะได้ฝึกการให้บริการวิชาการ การทำงานเป็นทีมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางวิชาการ ให้ประจักษ์แก่สาธารณชน พร้อมทั้งเป็นการ กระตุ้นให้นักศึกษาทราบถึงสถานะ บทบาท และ เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยภายในงาน มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 1. การจัดทำวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้วิชาการ ของคณาจารย์ 2. การจัดนิทรรศการความรู้ของนักศึกษา ทุกโปรแกรมวิชาทั้งหลักสูตรที่สังกัดคณะ และ หลักสูตรที่ร่วมผลิต บัณฑิตกับคณะครุศาสตร์ 3. การแสดง ทางวิชาการของ นักศึกษา เช่น การแสดง ทางดนตรี การแสดง ทางนาฏศิลป์ การแสดงละครทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 4. การตอบแข่งขันความรู้เกี่ยวกับ พระพุทธศาสนา 5. กิจกรรม ลานดนตรี และการ ออกร้านจำหน่าย ของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม ของนักศึกษา ฯลฯ และในโอกาสเดียวกันนี้ทางคณะได้มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 19 ท่าน และแม่ดีเด่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 ท่านอีกด้วย

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทร.044-009009เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode