กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้รับเชิญให้ร่วมพิธีมอบรางวัล “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี พ.ศ.2555

วันที่ 7 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1483 คน)
PKST.

บ่ายวันนี้ (7กันยายน 2555)เวลา 13.00น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้รับเชิญจากสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ และสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ร่วมพิธีมอบรางวัล "แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี พ.ศ.2555 ซึ่งจัดงานขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยมี ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัล อันประกอบด้วย พระฉายาลักษณ์พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมโล่รางวัลของสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งมีแม่ที่ได้รับการตัดสินให้เข้ารับการประกาศเกียรติคุณเป็น "แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี 2555 จำนวนทั้งสิ้น 21 คน ทั้งนี้นายสมพร เทพสิทธา นายกสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติและประธานสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมป์ ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ เพื่อถวายเป็น ราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นพระแม่แห่งชาติ ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเพื่อคัดเลือกแม่ที่สมควรได้รับการยกย่องเป็น "แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ซึ่งเป็นตัวอย่างและแบบฉบับของแม่ที่ดี ผู้ดูแลอบรมลูกด้วยความรัก ความเมมตา ทำให้ลูกทุกคนเป็นคนดี มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม .
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode