กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมตาม“โครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อปม.)”

วันที่ 7 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1350 คน)
PKST.

 เช้าวันนี้(7ก.ย.2555)เวลา11.00น.นายธีระพงษ์ โสดาศรีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้เกียรติเป็นประธานปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมตาม"โครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อปม.)”ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นตามนโยบายของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล โดยได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบประสานการดำเนินการกับประชาสัมพันธ์จังหวัดทั้ง 76จังหวัดทั้งนี้โดยมีนางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์,ผอ.สพป.นางสาวรวงทอง ยศธำรงให้เกียรติร่วมงานฯ
 ในการนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบนโยบายและแนวทางการติดต่อประสานงาน เพื่อเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญ ๆ ของรัฐบาลแก่บรรดาผู้สำเร็จการอบรมฯ ส่วนนางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมแนะนำถึงการเชื่อมโยงส่งข่าวสารในนามของ อปม.กปส.รุ่นที่ 1 มาเผยแพร่ในนาม กปส. ผ่านระบบสารสนเทศของ กปส.และทางสื่อวิทยุกระจายเสียงฯ อีกด้วย.เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode