กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กาชาดชลบุรีมอบบ้านตามโครงการกาชาดร่วมใจซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้

วันที่ 6 ก.ย. 2555 )
 
           สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จัดพิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดร่วมใจซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอบ้านบึง และอำเภอพานทอง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
          เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จัดทำโครงการกาชาดร่วมใจซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้ ขึ้น เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ภายในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยในรอบแรกได้จัดทำในพื้นที่ 8 อำเภอ จำนวน 45 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,715,557 บาท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสุขตลอดไป
            นางบุศราวดี เอกชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการกาชาดจังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีมอบบ้านตามโครงการดังกล่าว ที่อำเภอบ้านบึง จำนวน 4 ราย เป็นเงินงบประมาณ 63,325 บาท โดยอำเภอบ้านบึงพิจารณาคัดเลือกผู้ยากไร้ ที่สมควรได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ซึ่งในการก่อสร้างบ้านในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้นำท้องที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสำคัญ สำหรับอำเภอพานทอง ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ยากไร้ที่สมควรได้รับการก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัย ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้รับพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างบ้าน จำนวน 3 ราย เป็นงบประมาณ 293,000 บาท ซึ่งในการก่อสร้างบ้านในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้นำท้องที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสำคัญ โดยเน้นที่การแก้ไขปัญหาในกลุ่มผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขต่อไป
 
ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode